درباره من

ایرج قهرمانلو از یک خانواده کورد کرمانجی در یکی‌ از روستا‌های پیرامون کوچان (قوچان) دیده به جهان گشود . وی دوره دبیرستان را در کوچان گذرانید و در سال ۱۳۵۱ دوره دکترای پزشکی خود را در دانشگاه مشهد به پایان رساند. در دوران دانشجوئی به عضویت سازمان مجاهدین خلق در آمد. دکتر قهرمانلو پس از ۳ سال کار سازمانی بویژه تماس با رهبری، جهت گیری سازمان را درست نمی انگاشت. پس از گذرانیدن دورانهای دشوار درون سازمانی, سر انجام با نا امیدی و سر خوردگی بسیار در فروردین ۱۳۵۱ از سازمان جدا شد. چند ماه بعد, رابطه سازمانی او بر ساواک آشکار گردید و در آذر ۱۳۵۱ دستگیر شد.
و پس از شکنجه بسیار به یک سال زندان محکوم شد. اندکی پس از آزادی, در ۲۸ مرداد ۱۳۵۲ ساواک اطلاعات تازه‌ا‌ی در باره گستردگی ارتباطات وی با مجاهدین بدست آورد و او را دوباره دستگیر کرد. ساواک این بار او را به خاطر پنهان نگاه داشتن اطلاعات در بار نخست به گونه انتقامی شکنجه داد و برای دراز-مدت زندانی کرد. در خیزش انقلابی سال ۱۳۵۷ بیاری مردم از زندان آزاد شد و سپس با افراد و گروهای سیاسی بدون وابسته شدن به فعالیت سیاسی ادامه داد. دکتر قهرمانلو در همین دوران نیز تخصص پزشکی کودکان را از دانشگاه تهران بدست آورد. شوربختانه اما, با تیره شدن اوضاع سیاسی ایران و دستگیری دوستان و حتی خانواده‌های بیمارانش ناچار شد پیش از آنکه پلیس سیاسی جمهوری ایران به سراغش بیاید، در سال ۱۳۶۳ با خانواده از ایران خارج شود.
پس از این مهاجرت اجباری, دکتر قهرمانلو مدارک آموزشی و حرفه‌‌ای دیگری در آمریکا بدست آورد که از آن میان میتوان به بورد فامیلی فیزیشن و دو تخصص در بیماری‌های اعتیادی و نیز در بیماری‌های عفونی (ایدز) را نام برد.
دکتر قهرمانلو, داستان زندگی‌ سیاسی خویش و بویژه شکنجه علمی را در کتاب خود بنام ” گذر از آتش” به نوشته در آورده است.