سخنرانی دکتر قهرمانلو درباره کوچ تاریخی کردهای خراسان و نقش آنها در دفاع از مرزهای شمال شرقی ایران

Have your say